ร้านค้าทุกประเภท

แสดงผลตามประเภทร้านค้า

KLITT

“เฟอร์นิเจอร์จากความคิดสร้างสรรค์เพื่อชีวิตสมัยใหม่”
 

KLITT คือแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่ตั้งใจทำเพื่อคนไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยจุดมุ่งหมายคือการสร้างเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังคงแฝงไว้ซึ่งประโยชน์การใช้งานที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ ซึ่งทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการคิดและความใส่ใจในรายละเอียด ผลิตด้วยทักษะจากงานช่างฝีมือไทยที่นับวันหาได้ยากขึ้น ผสมผสานกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ตลอดจนการคัดเลือกวัสดุในการผลิต ที่เลือกใช้ของดีและมีคุณภาพ เพราะอยากให้ผู้รับสามารถใช้งานเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างมีความสุขตลอดไป